Θέλω να...

..ενημερώνομαι πριν απ'όλους για τις δράσεις - ευκαιρίες απασχόλησης που αναμένονται για (Προγράμματα Ανέργων, Προγράμματα voucher, Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις).